Testowane na wersji 1.9.2.2:
Produkt konfigurowany.
Otwieramy plik: ../app/code/community/OrganicInternet/SimpleConfigurableProducts/Catalog/Model/Resource/Eav/Mysql4/Product/Indexer/Price/Configurable.php
i dodajemy odpowiedni kod:

line 87 -> 'group_price' => new Zend_Db_Expr('pi.group_price'), 
line 88 -> 'base_group_price' => new Zend_Db_Expr('pi.group_price'), 
line 131 -> 'group_price', 
line 132 -> 'base_group_price',